Årsrapport 2016

Capital

Hovedpunkter for 2016

l

Ferd Capital oppnådde i 2016 en avkastning på 18%

Flere av selskapene i porteføljen leverte en god resultatutvikling, samtidig som selskapene rettet mot energisektoren fortsatt opplevde et krevende marked

Ferd Capital har gjennom 2016 ytterligere økt sitt fokus på det børsnoterte segmentet og porteføljen består nå av PGS, Scatec Solar og Benchmark Holding

Mestergruppen har i 2016 gjennomført to oppkjøp av medlemseide kjeder og er nå blant de største aktørene i byggevarebransjen

r

Marked
Gjennom 2016 har todelingen i norsk økonomi vært tydelig, med fortsatt oppbremsing og utflating i oljesektoren samtidig som andre næringer opplevde en positiv utvikling. Dette gjenspeiles også blant våre porteføljeselskaper, hvor markedsforholdene for dem som er rettet mot oljesektorene er krevende. For virksomheter som er eksponert for andre markeder, som for eksempel norsk konsum, oppleves en underliggende positiv utvikling i 2016.

Ferd Capital har gjennom 2016 fortsatt fokuset på investeringsmuligheter som utnytter Ferds fortrinn som eksempelvis fleksibilitet og langsiktighet. I det mer tradisjonelle transaksjonsmarkedet opplevde vi også i 2016 stor konkurranse i arbeidet med nye investeringsmuligheter og forventer at dette vedvarer.

Ferd Capital har gjennom 2016 fortsatt fokuset på investeringsmuligheter som utnytter Ferds fortrinn som eksempelvis fleksibilitet og langsiktighet.


Porteføljeselskaper
2016 ble et begivenhetsrikt år for mange av våre porteføljeselskaper:

  • Aibel har jobbet målrettet med å ligge i forkant og stadig forbedre konkurransekraften, noe som har gitt resultater gjennom ordreinngang og leveranse på eksisterende kontrakter. Aibel vant mot slutten av 2016 fire viktige kontrakter med en samlet kontraktsverdi på i overkant 5 mrd NOK. Selskapet gjennomførte også en vellykket refinansiering som sikrer en langsiktig finansiell plattform for selskapet.
  • Interwell har i 2016 klart å levere en akseptabel utvikling med sterk utvikling i Nordsjøen, Amerika og UK, mens Midtøsten var svakere enn forventet. Selskapet har tatt nye viktige steg i utvikling og kommersialisering av en plugg for å permanent stenge ned oljebrønner (P&A).
  • Elopak har fortsatt sitt program for utvikling og vekst av virksomheten. Satsningen på det aseptiske markedet har hatt fremgang med høy vekst innenfor rullmatet aseptisk kartong og kommersialisering av aseptiske fyllemaskiner for meieriprodukter. Videre opplever Elopak sterk etterspørselsvekst i Nord-Amerika som følge av åpningen av den nye fabrikken i Montreal.   
  • Mestergruppen gjorde i 2016 to oppkjøp av medlemseide kjeder. I mai ble kjøpet av byggevarekjeden Byggtorget gjennomført, og i november 2016 ble Nordek, bestående av byggevarekjeden XL-Bygg og huskjeden Blink Hus, også en del av Mestergruppen. 
  • Swix opprettholdt i 2016 for tredje året på rad førsteplassen på sportsbransjens leverandørtest etter å ha vunnet den for første gang i 2014. Arbeidet med å bygge en sterk Outdoor-posisjon utviklet seg positivt og i 2016 kom mer enn 35% av omsetningen fra dette segmentet.
  • Servi opplevde i 2016 fortsatt vanskelige markedsforhold drevet av nedgangen i offshore og spesielt lavere aktivitet innenfor nybygg rigg. Som følge av sviktende ordreinntak har Servi gjennom året ytterligere redusert arbeidsstyrken og gjennomført flere tiltak for å øke konkurransekraften til selskapet. 
  • Fjord Line hadde i 2016 en passasjervekst på ca 10%. Spesielt ruten Sandefjord-Strømstad bidrar til passasjerveksten. Videre er lønnsomheten styrket gjennom in-sourcing av tax-free driften på alle skipene, og ved at selskapet fikk tillatelse til å frakte innenriks passasjerer og cargo på strekningen mellom Bergen og Stavanger.   

Transaksjoner
I 2016 har Ferd Capital kjøpt seg opp i de børsnoterte selskapene Scatec Solar og Benchmark Holding, samt økt sin eierandel i PGS gjennom å delta i en emisjon selskapet gjennomførte i november 2016. Ferd Capital ønsker å bidra aktivt til å utvikle selskapene videre.

I det private mandatet har vi gjennom Mestergruppen gjennomført to oppkjøp av medlemseide kjeder og deltatt i refinansiering av Aibel og Servi. 

Special Investments har gjennomført seks investeringer i 2016. Dette er primært egenkapitalrelaterte investeringer fra 50 mill. NOK og oppover som er gjort enten direkte eller i partnerskap med andre.

Organisasjon
Ferd Capitals organisasjon investerer gjennom tre investeringsmandager; private selskaper, børsnoterte selskaper og Special Investments. Ved utgangen av året består forretningsområdet Ferd Capital av 10 ansatte med variert erfaring både fra Ferd og fra andre selskaper.

Fremtidsutsikter
Ferd Capital har en portefølje av sterke selskaper som er godt rustet til fortsatt god verdiutvikling i 2017.

Samtidig har Ferd betydelig investeringskapasitet og vil legge stor vekt på å jobbe proaktivt med nye investeringsmuligheter, både som tilleggsinvesteringer til eksisterende porteføljeselskaper og som nye porteføljeselskaper.

Ferd Capital har en portefølje av sterke selskaper som er godt rustet til fortsatt god verdiutvikling i 2017.

 

 

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS