Årsrapport 2016

Invest

Hovedpunkter for 2016

l

Små absolutte bevegelser for året samlet sett

Sektorrotasjoner en betydelig faktor

Mindre selskaper med syklisk eksponering årets vinnere

Ferd Invests portefølje steg marginalt, men mindre enn referanseindeksen

r

Marked
Utviklingen i 2016 representerte et brudd i forhold til de siste års trend med kvalitet og vekst i fokus. Etter nedturen i februar opplevde vi gradvis en kraftig rotasjon inn i syklisk industri spesielt, og innen dette temaet var det betydelig avkastning å hente. Trenden som begynte i 2015, med outperformance for små vs store selskaper forsterket seg i 2016, og da spesielt i Sverige og Finland.

Avkastning
Markedsverdien til Ferd Invest sin portefølje steg med 0,6 % i løpet av 2016, noe som var 2,7 % mindre enn vår referanseindeks. Ferd Invests beste investeringer i 2016 var Stora Enso, Skandiabanken og Marine Harvest. Den eneste investeringen med betydelig negativt bidrag var Novo Nordisk, som etter å ha gitt god avkastning til porteføljen over lengre tid falt kraftig tilbake etter at prispresset på selskapets produkter i USA forsterket seg i 2016. Denne investering ga 4% mindreavkastning i 2016. I Opera Software aksepterte vi i februar et bud på hele selskapet på 71 kr per aksje, som ville gitt betydelig positiv avkastning for året. Transaksjonen ble imidlertid ikke godkjent av de nødvendige myndigheter i tide, og aksjen falt dermed tilbake til nivået den var på før budet ble fremsatt.

Oppsummert på aggregert nivå, så er vi fornøyd med å ha få dårlige investeringer også i 2016. Samtidig var det for få av investeringene som ga et betydelig positivt bidrag, og kursfallet i en så betydelig investering som Novo Nordisk var for stort til at vi kan være helt tilfreds med resultatet.

Den gode langsiktige avkastningen til Ferd Invest er fortsatt intakt. De siste fem årene har porteføljen oppnådd en avkastning på 151 %, mens vår referanseindeks MSCI Nordic Mid Cap Index har steget 143 % i samme periode.

Porteføljen
Ved utgangen av året hadde porteføljen en markedsverdi på NOK 5,3 milliarder. Investeringene er fordelt på de tre skandinaviske børsene, samt den finske børsen. De største investeringene ved årsskiftet var Autoliv, HM, Norwegian og Stora Enso.
 

alt
Organisasjonen
Det er i dag tre ansatte i Ferd Invest. Samson Sørtveit sluttet i juni 2016, mens Nicolay Mylèn begynte i januar 2017. Teamet i Ferd Invest består ellers av Are Dragesund og Lars Christian Tvedt.

Fremtidsutsikter
Siste del av 2016 og så langt i 2017 har vi sett et markert skifte i sentiment blant investorene, som nå er blitt langt mer positive til framtidsutsiktene i verdensøkonomien. Oppgangen frem til og med 2015 var preget av stadig lavere renter og derigjennom lavere avkastningskrav hos investorene, hvilket førte til at stabil inntjeningsvekst ("kvalitet") ble priset høyere og høyere.

Etter en turbulent inngang på 2016, har imidlertid oppgangen derfra blitt dratt av forventninger til et syklisk oppsving med tilhørende høyere inflasjon og høyere renter. Selv om vi nå ser tegn til bedring i verdensøkonomien, har aksjekursene allerede tatt mye av oppgangen. Investorene har beveget seg lenger ut på risikoskalaen, en trend som kan fortsette og dermed gi videre oppgang. Imidlertid er det uvisst hvor lenge dette vil vedvare og samtidig er det i denne fasen sjansen for betydelige tap også øker mest. Ferd Invest vil derfor være varsomme med å øke risikoprofilen i porteføljen selv om markedet fortsetter opp.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS