Årsrapport 2016

Dette er Ferd

Dette_er_Ferd4.jpg

Ferd skal satse på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer hvor vi kan utnytte vår kompetanse og de fortrinn vårt familieeierskap gir oss. I tillegg til den kommersielle virksomheten har konsernet et omfattende engasjement innenfor sosialt entreprenørskap.

Ferd eies av Johan H. Andresen med familie. Selskapet har siden 2004 hatt et uavhengig styre der medlemmene er eksterne, fra 1. oktober 2012 med Johan H. Andresen som styreleder.

Ferd omfatter fem forretningsområder. De fire kommersielle forretningsområdene har ulike investeringsmandater, men konkurrerer på like vilkår om tilførsel av kapital. I kapitalallokeringen tas hensyn til både avkastning og konsernets samlede risikoprofil.

 

våre områder

består av tre mandater: ikke-børsnoterte selskaper, børsnoterte selskaper og Special Investments. I Special Investments mandatet kan Ferd Capital investere i de fleste delene av kapitalstrukturen og det er ingen krav til eierandel eller innflytelse
12,9 MRD
Porteføljeverdi 2016 i NOK
Les mer om Capital på Ferd.no
er en aktiv investor med en betydelig portefølje av nordiske børsnoterte aksjer
5,3 MRD
Porteføljeverdi 2016 i NOK
Les mer om Invest på Ferd.no
investerer i internasjonale hedgefond som samlet omfatter et vidt spekter av ulike strategier og aktivaklasser
3,8 MRD
Porteføljeverdi 2016 i NOK
Les mer om Hedgefond på Ferd.no
investerer i utviklingsprosjekter, for eksempel boligeiendommer for salg, oppføring eller rehabilitering av kontorbygg og utvikling av lager- og logistikkeiendommer
3,0 MRD
Porteføljeverdi 2016 i NOK
Les mer om Eiendom på Ferd.no
investerer i sosiale entreprenører; innovative selskaper med en dobbel bunnlinje – det vil si både sosiale og økonomiske resultater
17
Vi tilfører kompetanse, nettverk og kapital til 17 sosiale entreprenører. Disse skapte effekt for 742.318 barn og unge i Norge i 2016
Les mer om Sosiale Entreprenører på Ferd.no

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS