Årsrapport 2016

Eier og styreleder

Eier_Styreleder.jpg

"Å kunne rekruttere internt to ganger etter hverandre til den øverste stillingen, er en enorm styrke for et familieeid konsern. Det er jeg faktisk ganske stolt av"

Intervjuet av: Christian B. Ramm, Finance Manager, Ferd Sosiale Entreprenører.
Transkripsjon av årets intervju med Johan H. Andresen

2016 ble et år preget av globale politiske overraskelser. Hvordan var fjoråret for Ferd?

Ja, heldigvis hadde ikke vi så mange overraskelser, ihvertfall ikke av negativ art. Vi fikk en alright avkastning, rundt 9%, med 2,5 milliard i verdiskapning, så det er vi faktisk godt fornøyd med. 

Hvordan fordeler resultatene seg på de forskjellige områdene i Ferd?

Jeg kan jo trekke frem noen da som var, la oss si, stjernene i fjor. Eiendom; det er ikke noe tvil om at de hadde et veldig godt resultat i fjor på grunn av, delvis at de fikk solgt veldig mange leiligheter, jeg tror det var over 400 stykker på Ensjø, og at vi solgte et bygg her i nærheten på Lysaker. Begge de tingene bidro veldig bra. Så er det Mestergruppen som har gått fra å være nummer syv i landet, til å bli nummer en ved å få med seg flere andre aktører i markedet. Det er vi veldig stolte av. Og nå skal vi vise at sammenslåingen, den er blant de sterkeste, ihvertfall i landet. Og Fjord Line har vi jo også vært med på å snu. Der har det vært store operasjonelle endringer som jeg håper mange får glede av nå i feriesesongen. 

Og de øvrige delene av Ferd? 

Ja, det er jo veldig mange øvrige deler av Ferd. Jeg vil blant annet trekke frem de sosiale entreprenørene som nå virkelig begynner å klare seg godt på egne ben. De begynner å få stor forståelse både i politiske og andre miljøer, at det er behov for dem. Det som gjenstår nå, er at enkeltpersoner ute i kommunene faktisk kjøper fra dem. Dette er en ledelsesutfordring til det offentlige Norge. 

Hvis vi sammenligner 2016 mot tidligere år, ble fjoråret da et slags normalår?

Ja, det ble jo egentlig det – eller som vi sier i Ferd: “Det er godt innafor”. Altså over den perioden hvor vi liker å måle oss, har vi rundt 9%, så det er faktisk sånn tallmessig, normalen. I en lengre periode hvor vi tenker fra tilbake til 2004, har vi hatt firegangeren på verdijustert egenkapital. Det er vi ganske godt fornøyd med. 

Kontantkassa til Ferd har vel aldri vært mer velfylt enn i dag. Hvilke muligheter gir det?

Kontanter er jo ikke lenger hva det engang var, holdt jeg på å si, men når vi snakker om cash da for å si det sånn, det er jo tilgjengelige likvider. Det er da penger i banken, også er det børsnoterte aksjer – ihvertfall noen av dem, også er det trekkfasilitet. Til sammen så utgjør disse omtrent ti milliarder, og det er omtrent det vi har hatt de siste par årene. Det gir naturligvis muligheter for å gjøre investeringer når vi føler at vi kan være en god eier. 

I fjor var Ferd veldig tydelig på den nye sjømatsatsingen, også viste det seg jo da at nettopp sjømat ble vinnerindeksen på Oslo Børs i fjor. Ser vi flere slike uttalte bransjesatsinger fremover? 

Sjømat er nok fortsatt en vi kommer til å satse på. Vi har jo investert ganske tungt, nær 17% i et UK-notert selskap – Benchmark Holdings, som jeg vil anbefale andre også å se på; vi tar gjerne med medaksjonærer. Vi har jo også et lite miljø i Molde-området som skal gjøre investeringer hos leverandører til sjømatnæringen. Når det gjelder andre typer bransjer, har vi energi som vi fortsetter med, men det vil nok ta litt tid å utvikle rene, nye, store bransjestrategier. Det vil vi nok komme med etter at vi har gjort dem i så fall. 

Er det noen spesielle forhåpninger i noen av datterselskapene du vil trekke frem fremover?

Ja, det er kanskje et og det er Interwell som er et brønnteknologiselskap som har utviklet en ny måte å plugge brønner på. Det finnes mange av dem som etterhvert skal stenges både i Nordsjøen og andre steder. Så vi håper at de får sitt kommersielle gjennombrudd i år, og da kan vi se på en ny liten rakett. 

Du er klar på at Ferds viktigste samfunnsoppgave oppfylles gjennom rett drift av datterselskapene. Likevel bruker du selv mye tid på oppgaver som Etikkrådet og Sosialt Entreprenørskap. Hvorfor det?

Jeg mener jo at enhver bedrift egentlig har et større potensiale enn det fotavtrykket som skapes gjennom de normale verdikjedene. Og sånn sett har jeg også prøvd, og for så vidt oppmuntret andre til, å aktivt ta del i andre deler av sivilsamfunnet, samfunnslivet, men da basert på det man selv er god på. Jeg er blitt invitert til å delta som leder av Etikkrådet, og synes det er meningsfullt. Jeg tror også det er meningsfullt for andre bedriftsledere å ta lignende oppdrag eller på frivillig basis. Så ja, jeg mener at næringslivet har mye mer å bidra med til å finne sosiale løsninger for eksempel enn man hittil kanskje har benyttet seg av. 

Morten Borge overtar etter John Giverholt som konsernsjef sommeren 2017. Og hvorfor kommer Morten til å bli en god konsernsjef? 

Ja, hva heter det? For alle de riktige årsakene, for all the good reasons. Morten har et matchende verdisett som person, med det som Ferd har. Han har også et matchende potensial som leder, med det behovet som Ferd har. Han har vært her i snart ni år, og har fått noen av de vanskelige oppdragene, blant annet Aibel, og det tror jeg han har vokst på. Han er dessuten en utrolig talentmagnet. Han er utrolig flink til å rekruttere, så han tiltrekker seg andre gode mennesker, og det er vi helt avhengig av. Og han har angivelig stor tiltro både blant de tillitsvalgte, styremedlemmer, ansatte i mange av våre datterselskaper hvor han har vært aktiv. Det tror jeg er bra å bygge på fremover etterhvert som Ferd stadig blir mer, kan du si, partnerskapsorientert og medinvestor og eier i også andre typer børsnoterte selskaper.

I likhet med John så er Morten en intern kandidat. Hva sier det om Ferd-modellen? 

Jeg håper det sier mye. Jeg håper det sier at vi, når vi sier at vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor, så bygger vi også de innenfra. Altså at vi bygger en internkultur som bringer frem talenter. Vi skal jo først tiltrekke oss dem og så videreutvikle de. For et familieeid konsern å kunne rekruttere internt to ganger etter hverandre til den øverste stillingen, det er en enorm styrke. Det er jeg faktisk ganske stolt av. 

Det lover godt. Takk for praten.
Takk skal du ha. 

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS