Årsrapport 2016

Styret Ferd Holding

Johan H. Andresen
Johan H. Andresen Johan H. Andresen
Styrets leder

Johan H. Andresen er eier av Ferd og tok over som styreleder i oktober 2012 etter å ha vært konsernsjef i 14 år. Han er også styreleder i Ferd Sosiale Entreprenører AS og styremedlem i Ferds porteføljeselskap Swix. Johan sitter også som styremedlem i SEB - Skandinaviska Enskilda Banken, NMI - Nordic Microfinance Initiative, og Junior Achievment Europe. Han ble i 2015 oppnevnt som Leder av Etikkrådet, Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet).

Henrik Brandt
Henrik Brandt Henrik Brandt
Styremedlem

Henrik Brandt er dansk og var inntil 31. mars 2017 administrerende direktør i Royal Unibrew A/S i Danmark. Han har bred internasjonal erfaring fra en rekke ledende posisjoner i Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Fritz Hansen A/S, Sophus Berendsen A/S og Unomedical a/s. Brandt er styreformand i Rockwool International og Toms Gruppen A/S, næstformand i Scandinavian Tobacco Group og er styremedlem i Fritz Hansen A/S, Gerda og Victor B. Strands Fond og Gerda og Victor B. Strands Fond Holding A/S. Henrik Brandt har vært styremedlem i Ferd Holding siden etableringen juni 2004.

Endre Ording Sund
Endre Ording Sund Endre Ording Sund
Styremedlem

Endre Ording Sund er selvstendig næringsdrivende. Tidligere har han vært direktør i SEB Enskilda ASA og partner i Sector Asset Management, administrerende direktør og senere styreformann i Awilco ASA og konsernsjef i Anders Wilhelmsen Gruppen. Han har også hatt ledende stillinger i Chevron Texaco og Sjøforsvaret. Sund har bred internasjonal styreerfaring, særlig innen olje, energi, shipping, finans og private equity. Han er i dag styreformann i blant annet oljeselskapet Canamens Energy Ltd., konsulent selskapet Melberg Partners AS og shipping banken Maritime & Merchant. Endre Ording Sund deltok i sitt første styremøte i Ferd Holding mars 2008.

Ulla Litzén
Ulla Litzén Ulla Litzén
Styremedlem

Ulla Litzén er svensk, og er styremedlem i de børsnoterte selskapene Alfa Laval AB, Electrolux AB, Ratos AB, Boliden AB, Husqvarna AB og NCC AB. Fra 2001 til 2005 var hun administrerende direktør i W Capital Management AB, som er heleid av Wallenbergstiftelsene. Hun var ansatt i Investor AB fra 1989 til 2001, fra 1996 som direktør og medlem av ledergruppen. Ulla Litzén har vært medlem av styret siden mars 2011.

Petter W. Borg
Petter W. Borg Petter W. Borg
Styremedlem

Petter W. Borg var frem til 31.12.2015 administrerende direktør i Pareto Asset Management AS. Han var med på å etablere Pareto Forvaltning ASA i 1998, og var frem til 2015 leder for selskapet som er blitt en ledende aktør i den norske kapitalforvaltningsbransjen. Petter W. Borg har tidligere vært administrerende direktør for forsikringsmeglerselskapet Dextra AS og han har også bred erfaring fra finanssektoren gjennom ulike lederposisjoner i NEVI Finans / DnB Finans. Petter er i dag styreleder i Attivo Eiendom AS og Pareto Forsikringsmegling AS, nestleder i DeBank AS, styremedlem blant annet i Grieg Investor AS og Nordic Aquafarms AS, samt leder av valgkomiteen i Pareto Bank ASA. Petter W. Borg har vært en del av Ferd Holding styret siden september 2015.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS