Årsrapport 2016

Nøkkeltall

Ferd

           
Tall i NOK mill. 2016 2015 2014 2013 2012

Soliditet

         
Ferds samlede verdijusterte egenkapital 28 800 26 600 24 900 24 300 19 600
Egenkapitalandel ( % ) verdijustert 100% 100% 98% 100% 91%

Avkastning

         
Avkastning på verdijustert egenkapital (%) 9% 8% 3% 25% 23%
           
Ferd AS selskapsregnskap 2016 2015 2014 2013 2012

Resultat

         
Driftsinntekter 2 390 2 685 737 5 667 3 937
Driftsresultat 2 213 2 564 584 5 490 3 740
Årsresultat 2 374  1 823 535 4 986 3 629

Likviditet

         
Kontanter og noterte aksjer og andeler 7 894 7 286 6 995 5 516 4 388

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS