Årsrapport 2016

NOTE 7
AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER MED EIERANDEL OVER 10 %
 
     
 
Forretningskontor
Eierandel
Datterselskap
   
Elopak AS
Røyken
100,0 %
FC Well Invest AS
Bærum
100,0 %
FC-Invest AS
Bærum
100,0 %
Ferd Aibel Holding AS
Bærum
100,0 %
1912 Top Holding AS
Bærum
99,5 %
Ferd Eiendom AS
Bærum
100,0 %
Ferd Malta Holdings Ltd
Malta
100,0 %
Ferd MG Holding AS
Bærum
99,2 %
Ferd Sosiale Entreprenører AS
Bærum
100,0 %
Norse Crown Company Ltd. AS
Bærum
100,0 %
Swix Sport AS
Oslo
100,0 %
     
Anleggsaksjer og -andeler > 10 % eierandel
   
Herkules Capital I AS
 
40,0 %
     
Omløpsaksjer og andeler > 10 % eierandel
   
BC SPV I AS
 
75,8 %
Broodstock Capital Partners AS
 
40,0 %
Credo Invest nr 9 AS
 
50,3 %
Credo Invest nr 10 AS
 
91,3 %
Fjord Line AS
 
44,6 %
Energy Ventures II AS
 
26,0 %
Energy Ventures II KS
 
22,1 %
Energy Ventures III AS
 
25,0 %
Energy Ventures III GP LP
 
25,0 %
Energy Ventures III LP
 
18,7 %
Herkules Private Equity Fund II (LP-I) Limited
 
74,5 %
Herkules Private Equity Fund III (LP-I) Limited
 
25,1 %
Intera Fund I
 
12,0 %
Nordic Microfinance Initiative AS
 
14,2 %
Norwegian Microfinance Initiative AS
 
12,5 %
NMI Frontier
 
12,5 %
NMI Fund III
 
21,6 %
NMI Global
 
12,50%
Petroleum Geo-Services ASA
 
10,60%
Rolighedsvej, 9990 Skagen ApS
 
50,00%
Scatec Solar ASA
 
12,50%
SPV Herkules II LP
 
81,50%
SPV Verdane Winds
 
43,60%
The Future Group AS
 
14,50%

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS