Årsrapport 2016

NOTE 16
KOSTNADSFØRTE HONORAR TIL REVISORER
       
           
Revisjons- og rådgivningsselskapet Ernst & Young AS er Ferds konsernrevisor. Enkelte selskaper i konsernet revideres av andre revisjonsselskaper.
           
Beløp i NOK 1 000
Revisjons- honorar
Andre attestasjons- tjenester
Skattemessige tjenester
Andre tjenester utenfor revisjon
Sum
2016
         
Ernst & Young
12 551
325
7 283
5 106
25 265
Andre
3 184
892
2 180
2 135
8 391
Sum
15 735
1 217
9 463
7 241
33 656
           
2015
         
Ernst & Young
12 125
434
5 770
7 302
25 631
Andre
2 704
760
2 379
3 812
9 655
Sum
14 829
1 194
8 149
11 114
35 286
           
Andre tjenester utenfor revisjon er i hovedsak due diligence tjenester.
           
Alle beløp er eks mva.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS