Årsrapport 2016

NOTE 4
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
 
     
Inntekter fra finansielle investeringer fordelt på de ulike aktivaklassene:
   
     
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Noterte aksjer og andeler
48 180
1 283 119
Unoterte aksjer og andeler
96 172
- 184 635
Hedgefond
- 75 411
887 436
Renteinvesteringer
7 416
-
Sum inntekter fra finansielle investeringer
76 357
1 985 920

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS