Årsrapport 2016

NOTE 14
AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
 
     
Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.16 består av 183 267 630 aksjer med pålydende NOK 1,-.
     
Eierstruktur
   
Aksjonærene i selskapet per 31.12.16 var:
 
Antall aksjer
Eierandel
Ferd Holding AS
183 267 630
100,00%
     
Ferd AS er datterselskap av Ferd Holding AS som igjen er datterselskap av Ferd JHA AS. Ferd deler forretningskontor med sine morselskap på Lysaker i Bærum. For konsernregnskapet til Ferd JHA AS, ta kontakt med Ferd.
     
Aksjer eid indirekte av daglig leder og styremedlemmer i Ferd AS:
Stemmeandel
Eierandel
Johan H. Andresen
69,94%
15,20%
     
Barna til Johan H. Andresen eier 84,8 % av Ferd AS indirekte gjennom aksjeeie i Ferd Holding AS.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS