Årsrapport 2016

NOTE 4
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
     
         
Beløp i NOK 1 000
Utbytter og konsernbidrag fra finansielle investeringer
Urealiserte verdiendringer på finansielle investeringer
Netto gevinster ved salg av finansielle investeringer
Sum
         
Investeringer i datterselskaper
1 151 875
1 183 302
-
2 335 177
Noterte aksjer og andeler
161 119
-709 233
596 294
48 180
Unoterte aksjer og andeler
18 534
84 761
77 430
180 725
Hedgefond
41 661
-617 520
379 634
-196 225
Sum 2016
1 373 189
-58 690
1 053 359
2 367 858
                               
Beløp i NOK 1 000
Utbytter og konsernbidrag fra finansielle investeringer
Urealiserte verdiendringer på finansielle investeringer
Netto gevinster ved salg av finansielle investeringer
Sum
                               
Investeringer i datterselskaper
270 010
498 597
-
768 607
Noterte aksjer og andeler
160 055
134 741
984 989
1 279 785
Unoterte aksjer og andeler
16 766
- 243 420
44 687
- 181 967
Hedgefond
159 060
- 21 576
659 234
796 718
Sum 2015
605 891
368 342
1 688 910
2 663 143
                               
                       
                             
 

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS