Årsrapport 2016

NOTE 10
GEOGRAFISK FORDELING AV SALGSINNTEKTER
 
     
     
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Norge
5 312 862
4 765 154
Tyskland
1 589 037
1 403 585
Sverige
728 992
602 699
USA
1 046 117
832 234
Nederland
543 041
532 035
Russland
715 758
557 618
Canada
467 802
466 838
Danmark
508 788
492 537
Storbritannia
405 974
358 469
Spania
323 281
331 123
Østerrike
272 196
302 658
Finland
278 043
234 245
Frankrike
205 485
183 615
Verden for øvrig
1 787 740
1 849 887
Sum salgsinntekter
14 185 117
12 912 699
     
Salgsinntektene er fordelt basert på kundens hjemstat.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS