Årsrapport 2016

NOTE 32
HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
 
     
I 2016 inngikk Ferd avtale om salg av eiendommene Strandveien 4-8 og Strandveien 10 til Oslo Areal. Salget ble endelig gjennomført i mars 2017. Se note 33.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS