Årsrapport 2016

NOTE 22
AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
   
       
Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.16 består av 183 267 630 aksjer med pålydende NOK 1,-.
       
Eierstruktur
     
       
Aksjonærene i selskapet per 31.12.16 var:
     
 
Antall aksjer
 
Eierandel
Ferd Holding AS
183 267 630
 
100,00%
Totalt antall aksjer
183 267 630
 
100,00%
       
Ferd AS er datterselskap av Ferd Holding AS som igjen er datterselskap av Ferd JHA AS. Ferd deler forretningskontor med sine morselskap på Lysaker i Bærum. For konsernregnskapet til Ferd JHA AS, ta kontakt med Ferd.
       
Aksjer eid indirekte av daglig leder og styremedlemmer i Ferd AS:
Rolle
Stemmeandel
Eierandel
Johan H. Andresen
Styrets leder
69,94%
15,20%
       
Barna til Johan H. Andresen eier 84,8 % av Ferd AS indirekte gjennom aksjeeie i Ferd Holding AS.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS