Årsrapport 2016

NOTE 23
IKKE-KONTROLLERENDE INTERESSSER
         
Datterselskap
Interwell AS
Mestergruppen AS
Andre
Totaler
Forretningskontor
Stavanger
Oslo
   
Ferds eierandel og stemmeandel
58,1 %
78,4 %
   
Ikke-kontrollerende andel
41,9 %
21,6 %
   
         
Beløp i NOK 1 000
       
Ikke-kontrollerende interesse 01.01.2016
669 743
21 626
-
691 369
Utbytter og kapitalendringer
- 6 224
317 716
19 338
330 831
Transaksjoner med ikke-kontrollerende interesser
-
- 1 971
-
- 1 971
Totalresultat tilordnet ikke-kontrollerende interesser
- 27 131
7 544
4 622
- 14 964
Omregningsdifferanser
- 6 205
-
-
- 6 205
Ikke-kontrollerende interesse 31.12.2016
630 183
344 916
23 960
999 059
         
Sammendrag av finansiell informasjon fra datterforetakene:
       
Beløp i NOK 1 000
Interwell AS
Mestergruppen AS
   
Driftsinntekt
731 139
3 720 960
   
Driftsresultat
- 27 636
117 890
   
Resultat etter skatt
- 36 315
88 135
   
Anleggsmidler
1 296 409
1 049 238
   
Omløpsmidler
373 518
1 296 575
   
Langsiktig gjeld
233 861
715 375
   
Kortsiktig gjeld
99 358
886 158
   

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS