Årsrapport 2016

NOTE 20
VARER
     
         
2016
       
Beløp i NOK 1 000
Råvarer
Varer under tilvirkning
Ferdigvarer
Sum varer
Kostpris 31.12.
428 816
1 679 315
1 270 287
3 378 418
Ukurans per 1.1.
13 801
57 505
83 769
155 076
Nedskrivning
1 841
27 966
16 351
46 157
Reversert nedskrivning
- 882
- 34 189
- 1 693
- 36 764
Valutaomregning
- 93
- 1 730
- 3 312
- 5 136
Ukurans per 31.12.
- 14 666
- 49 551
- 95 116
- 159 333
Balanseført verdi 31.12.
414 150
1 629 764
1 175 171
3 219 085
         
2015
       
Beløp i NOK 1 000
Råvarer
Varer under tilvirkning
Ferdigvarer
Sum varer
Kostpris 31.12.
472 241
1 018 493
1 299 888
2 790 621
Ukurans per 1.1.
12 150
21 069
123 085
156 304
Nedskrivning
6 358
34 026
9 802
50 186
Reversert nedskrivning
- 4 685
-
- 52 240
- 56 926
Valutaomregning
- 22
2 410
3 123
5 511
Ukurans per 31.12.
13 801
57 505
83 770
155 076
Balanseført verdi 31.12.
458 440
960 987
1 216 118
2 635 545

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS