Årsrapport 2016

NOTE 24
LANGSIKTIG GJELD
   
       
Langsiktig rentebærende gjeld
     
Beløp i NOK 1 000
Lånebeløp
i valuta 2016
Lånebeløp i NOK 2016
Lånebeløp i NOK 2015
NOK
996 966
1 719 280
1 881 064
USD
500
4 310
8 821
EUR
150 000
1 362 945
1 392 435
DKK
410 000
501 100
424 654
CAD
15 000
96 069
190 591
SEK
-
-
120 557
CHF
1 400
11 845
17 726
Balanseførte lånekostnader
 
- 14 213
- 20 798
Balanseført verdi 31.12.
 
3 681 337
4 015 050
       
Øvrig langsiktig gjeld
 
212 749
147 187
Sum langsiktige forpliktelser
 
3 894 086
4 162 236
       
Kontraktsmessige avdrag
     
Beløp i NOK 1 000
 
2016
 
2017
 
559 677
 
2018
 
2 299 303
 
2019
 
404 116
 
2020
  200 590  
2021 eller senere
  444 613  
Sum
 
3 908 299
 
       
Første års avdrag av langsiktig gjeld er presentert som del av kortsiktig rentebærende gjeld.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS