Årsrapport 2016

NOTE 25
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
 
     
Beløp i NOK 1 000
2016
2015
Leverandørgjeld
1 812 272
1 792 514
Skyldige offentlige avgifter
200 040
291 311
Finansielle instrumenter
20 946
92 407
Annen kortsiktig gjeld
1 264 271
1 234 840
Reklassifisert som gjeld holdt for salg
-
- 381 323
Sum
3 297 529
3 029 751

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2016 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS